Κομπρεσορ ψυγειων

TK  MAGNUM 1020795  
FOR MP  3000 & MP 4000
TK  SMART REEFER  1020796
 CARRIER ELITE  18-10134-27
CARRIER RECIP. 18-00055-20RM2   41 CFN
CARRIER  PRIME LINE  18-10172-22