Φορητή ράμπα φόρτωσης
3 χρόνια εγγύηση
Μεταφερόμενη ράμπα φόρτωσης
Τεχνικές λεπτομέρειες:
Ικανότητα φόρτωσης: 10 t
Συνολικό μήκος: 11.200 mm, (2.400 mm οριζόντια)
Συνολικό πλάτος: 2.100 χλστ
Πλάτος δρόμου: 2.000 χλστ
Πλάτος στήριξης: 2.100 χλστ
Μήκος στήριξης: 300 mm
Εύρος ύψους: 1.000mm - 1.800mm