Δωμάτιο Πανικού/Panic Room

Επιλέξτε για να προσθέσετε ανώτερη προστασία στο σπίτι σας. Είτε χρειάζεστε ένα ασφαλές δωμάτιο, δωμάτιο πανικού, καταφύγιο για ανεμοστρόβιλους ή θυρίδα ασφαλείας τα ασφαλή δωμάτια από ατσάλι από συμπαγή συγκόλληση 1/4 πλάκας είναι βέβαιο ότι θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες της οικογένειάς σας.

Ένα 4×4  έχει ύψος 7′, περιλαμβάνει πόρτα ασφαλείας 7 σημείων 36 ιντσών και μπορεί να φιλοξενήσει από 2-4 άτομα που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ανεμοστρόβιλων ή δωμάτιο πανικού.

Ένα 6×8 έχει ύψος 8′, περιλαμβάνει μια πόρτα ασφαλείας 32 ιντσών 7 σημείων και θα φιλοξενήσει από 8-12 άτομα που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ανεμοστρόβιλων ή δωμάτιο πανικού.

Ένα 4×6  έχει ύψος 7′, περιλαμβάνει πόρτα ασφαλείας 7 σημείων 36 ιντσών και μπορεί να φιλοξενήσει από 4-6 άτομα που χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο ανεμοστρόβιλων ή δωμάτιο πανικού