Εργοστάσιο και προϊόντα Λευκοσιδηρου 

Πώληση  προϊόντα Λευκοσιδηρου με άμεση παράδοση 

με της διάσταση που θέλετε 

Προϊόντα Λευκοσιδηρου 

Διάστασης σε στοκ  ETP, dimension 898X1060mm, thickness: 0,28mm, finish: Stone or Bright, 
Temper: T57, Coating: 28/28.