Ενοικίαση  Reefer Gensets 

Ευρώ. 55 Euro  / Την Ημέρα 


Για την Παραλαβή της Γεννήτριας
Απαραίτητα στοιχεία

*Προσκόμιση Του Νούμερο Απελευθέρωσης Που Σας Έχει  Στείλη  Η Εταιρεία Μας
*Ταυτότητα  Και Πλήρες Στοιχεία του παραλήπτη Τηλέφωνο Διεύθυνση
*Απόδειξη Της Κατάθεσης Της Ενοικίασης   Και Της Εγγύησης 


*Περιλαμβάνει
Τεχνική Υποστήριξη ψυκτικού
24 τετράωρου βάσεως

*Δεν περιλαμβάνεται
*Μεταφορά παράδοσης  και παραλαβής 
Τοποθέτηση στο ψυγειο Container