Βραχυπρόθεσμη Μίσθωση 
Κάτω Των 90 Ημερών

20 FT: Ευρώ. 6,50 / κοντέινερ / ημέρα
40 HC: Ευρώ. 8,50 / κοντέινερ / ημέρα
45HCPW: Ευρώ. 10.50 / κοντέινερ / ημέρα
40 HC OPEN TOP : Ευρώ. 17,50 / κοντέινερ / ημέρα

*Περιλαμβάνει
Καθαρισμός  Και Απολύμανση πριν
και μετά την παράδοση.

*Δεν περιλαμβάνεται
*Μεταφορά παράδοσης  και παραλαβής 
του κοντέινερ.
*Τοποθέτηση με γερανό Στο χώρο που θέλετε στην παράδοση  και στην παραλαβή 

Μακροχρόνια Μίσθωση 
Άνω Του Ενός Έτους

20 FT: Ευρώ. 3,50 / κοντέινερ / ημέρα
40 HC: Ευρώ. 5,50 / κοντέινερ / ημέρα
45HCPW: Ευρώ. 7.50 / κοντέινερ / ημέρα
40 HC OPEN TOP : Ευρώ. 11,50 / κοντέινερ / ημέρα

*Περιλαμβάνει
*Καθαρισμός  Και Απολύμανση πριν
και μετά την παράδοση

*Δεν περιλαμβάνεται
*Μεταφορά παράδοσης  και παραλαβής 
του κοντέινερ.
*Τοποθέτηση με γερανό Στο χώρο που θέλετε στην παράδοση  και στην παραλαβή