Εστιατόρια καντίνες 

Μελέτη /  Κατασκευή / Μεταφορά / παράδοση / τοποθέτηση 

GML TECHNO CONTAINER 
Του  Ομίλου Επιχειρήσεων
Energie Protokoll 
Aπό το 1985

Καντίνα καφέ και πρωινό φαγητό
 Μόντε κάρλο Μονακό


Καντίνα καφέ και πρωινό φαγητό
 Μόντε κάρλο Μονακό

Μεταφερόμενο  Καφέ Μπαρ 

Διώροφη Καντίνα Με Αποθήκη Μεταφερόμενη Όλα Τα Απαραίτητα Μηχανήματα Για Λειτουργία

Καντίνα καφέ και πρωινό φαγητό