Μεταφερόμενη  Χειρουργική Μονάδα Πλήρως Εξοπλισμένη 

Και Έτοιμη Για Αποστολή 

Σε Οπιοδηποτε Μέρος Τού Κόσμου