Κατασκευή Σε Κοντέινερ Σύστημα Για Αφαλάτωση Νερού  Και Επεξεργασία  Ακάθαρτο  Νερό Σε Καθαρό και πόσιμο Νερό  

Τα μηχανήματα της εταιρίας μας έχουν σχεδιαστεί για την παραγωγή υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού. Είναι εύκολά στη χρήση τους, δεν χρειάζονται  χημικά και μπορούν να λειτουργήσουν με την χαμένη θερμική ενέργεια από τεχνικές διαδικασίες ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.    Τα μηχανήματα παραγωγής είναι φιλικά και ευγενή προς το περιβάλλον και την οικολογία και ακολουθούν τους νόμους της φύσης. Σχεδιάστηκαν για μία μακροχρόνια περίοδο ζωής 20 χρόνων και παραπάνω. Τα μηχανήματα παρασκευάζουν φρέσκο και καθαρό νερό σε  χαμηλό κόστος.

Construction of Containers for Desalination and for Clean Water