Κοντέινερ Με Ελαιολεκάνη

Κοντέινερ Με Ελαιολεκάνη Για Μεταφορά  Βαρελιών  Με Χημικά   Και  Διάφορα  Υγρά  Εμπορεύματα  Για  Ασφαλή  Μεταφορά  Χωρίς Τον Κίνδυνο  Διαροής Εξωτερικά  Του Κοντάινερ . Τα Υγρά  Που  Συσωρεύονται  Στην Ελαιολεκάνη  Μπορειται  Να Την Περισυλεξεται  Χωρίς  Κίνδυνο.Η Κατασκευή μπορεί να γινει σε οποιοδήποτε τύπο κοντέινερ είναι πιστοποιημένο  και  με εγγύηση