Αποθήκη  Εμπορεύματος  

Με Πλήρες Ασφάλεια 

Κατασκευή από την εταιρεία μας από 6 κοντέινερ 12 μέτρων εσωτερική  μόνωση  ηλεκτρική  και  Υδραυλική  Εγκατάσταση   πάτωμα  το ξύλο θαλάσσης   από το κοντέινερ  Σκεπή  με υδρορροές  μελέτη  Αλεξικέραυνου   πόρτες ασφαλείας