Τουαλέτα Κοντέινερ
3 Μέτρων  6 Μέτρων 12 Μέτρων Και 13 Μέτρων

Σταθερό Σε Όλα Τα Σημεία Τοποθέτησης
Περιλαμβάνει Εσωτερική Μόνωση
Ορυκτοβάμβακας, εντος κατασκευής, προστασία πυρκαγιάς σύμφωνα  με DIN 4102. 
Μόνωση υγρασίας: 0,2 mm πολυαιθυλένιο (Polyaethylenfolie) 
Πλήρως εξοπλισμένα Ηλεκτρική εγκατάσταση , Υδραυλικη Εγατάσταση , Εγατάσταση Αποχέτευσης , και  Θερμοσίφωνα  για Ζεστό νερό