Εξυπηρέτηση  Τον Πελατών Μας Με Παροχή Γερανού  Για Τοποθέτηση  Τον Eμπορευματοκιβωτίων 

Οι ευέλικτες πιθανές χρήσεις των γερανών φόρτωσης φορτηγών κυμαίνονται από εργασίες ανύψωσης, μεταφορά Των εμπορευματοκιβωτίων 
Ένα φορτηγό με γερανό φόρτωσης προσφέρει το πλεονέκτημα του συνδυασμού της μεταφοράς εμπορευμάτων και της εκφόρτωσής τους ταυτόχρονα. Σε συνδυασμό με ρυμουλκούμεvo μπορεί επίσης να επιτευχθεί η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων Στο σημείο που επιθυμεί  ο πελάτης μας