Το προσωπικό Δυναμικό μας 

*Hamburger  Deutschland  Tel. +49 4084051662

*Piräus Athen Griechenland Tel+30 21 1198 6095
*Thessaloniki, Griechenland+30 231 118 0544
*Limassol Cyprus Tel. +357 25 010671