Αντισεισμικά Δωμάτια /Καταφύγια Εξοπλισμένα   Εκτακτης Αναγκης

Αυτονόμο  Σε Ηλεκτρικό Και Νερό Με Αποθήκες Εξοπλισμού  Και Τροφίμων  Ψηγια Και Καταψύκτες  Συσκευές Παραγωγής  Σαλατων  
Και Συσκευές Οξυγόνου  Με  Tουαλέτες Και Μπάνιο