Δοχείο αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων 40 ποδιών 40' HC SEEC με πλαϊνή πόρτα