Επισκευή/ Μετατροπή 
Επισκευή Ψυγείο container της εταιρειας 

COSCO Greece    09/06/2015

Επισκευή/ Μετατροπή 
Επισκευή Ψυγείο container της εταιρειας 

Μετά Από 1 Μήνα περίπου

COSCO Greece    06/29/2015