Βραχυπρόθεσμη Μίσθωση 
Κάτω Των 90 Ημερών

10 FT: Ευρώ. 12,50 / κοντέινερ / ημέρα
20 FT: Ευρώ. 14,50 / κοντέινερ / ημέρα
40 HC: Ευρώ. 17,50 / κοντέινερ / ημέρα
45HCPW: Ευρώ. 19.50 / κοντέινερ / ημέρα

*Περιλαμβάνει
Τεχνική Υποστήριξη ψυκτικού 
24 τετράωρου βάσεως
Καθαρισμός  Και Απολύμανση πριν
και μετά την παράδοση.

*Δεν περιλαμβάνεται
*Μεταφορά παράδοσης  και παραλαβής 
του κοντέινερ.
*Τοποθέτηση με γερανό Στο χώρο που θέλετε στην παράδοση  και στην παραλαβή 

Μακροχρόνια Μίσθωση 
Άνω Του Ενός Έτους

10 FT: Ευρώ. 9,50 / κοντέινερ / ημέρα
20 FT: Ευρώ. 11,50 / κοντέινερ / ημέρα
40 HC: Ευρώ. 14,50 / κοντέινερ / ημέρα
45HCPW: Ευρώ. 16.50 / κοντέινερ / ημέρα

*Περιλαμβάνει
*Τεχνική Υποστήριξη ψυκτικού 
24 τετράωρου βάσεως
*Καθαρισμός  Και Απολύμανση πριν
και μετά την παράδοση

*Δεν περιλαμβάνεται
*Μεταφορά παράδοσης  και παραλαβής 
του κοντέινερ.
*Τοποθέτηση με γερανό Στο χώρο που θέλετε στην παράδοση  και στην παραλαβή